Elarbeten i samband med renovering

När det är dags att renovera behövs ofta en auktoriserad elektriker. Undantaget är enklare arbeten som ibland får utföras på egen hand, men även då ställs krav på tillräcklig kunskap. Grundregeln är att aldrig chansa med elarbeten. Felaktigt utförda arbeten kan innebära livsfara. Nedan kommer en genomgång av vad du får och vad du inte får göra.

När elektricitet är inblandat krävs försiktighet och kunskap om elsäkerhet. Misstag riskerar att leda till brand och skador, eller i värsta fall till döden. Känner du någon form av osäkerhet – överväg att kontakta ett elinstallationsföretag. Om du till exempel ska installera elektriska värmelösningar från https://www.elkatalogen.se/varumarken/nobo kan det vara skönt att låta proffsen sköta jobbet. De arbeten som får utföras på egen hand är i allmänhet mindre, enkla elarbeten där resultatet enkelt kan kontrolleras.

Saker du får göra själv

 • Byta glödlampor och lamphållare.
 • Återställa en utlöst automatsäkring eller byta en proppsäkring.
 • Installera skarvsladdar
 • Installera stickproppar och sladdströmbrytare.

I vissa fall kan det även vara tillåtet att byta ut befintliga strömbrytare (högst 16 A) som är placerade i egen dosa eller kapsling och samma gäller för vägguttag. Regeln om att arbetet måste vara möjligt att kontrollera gäller fortfarande, liksom regeln om att du ska ha kunskap. Ett tips är att titta i Elsäkerhetspocketen från Elsäkerhetsverket. Där finns steg-för-steg instruktioner för vanliga elarbeten som du får utföra på egen hand.

Saker du inte får göra själv

 • Elinstallationer i bad- eller duschrum.
 • Installera värmekabel och golvvärme.
 • Byta ut ett ojordat vägguttag mot ett jordat.
 • Olika typer av förändringar i fasta elinstallationer.
 • Allting med allmän elfara och höga strömstyrkor.

I princip alla former av mer omfattande elarbete ska utföras av behörig elektriker. Vad du kan tänka på är att kontrollera att elinstallationsföretaget och elektrikern som anlitas faktiskt är behöriga och finns registrerade hos Elsäkerhetsverket, eftersom det är den myndigheten som de måste lämna en ansökan till och få behörigheten beviljad hos.

Vad händer om jag utför elarbete utan kompetens och behörighet?

Då riskerar du att bryta mot både svensk lag och mot ditt försäkringsbolags regler. Som husägare är du ansvarig för att elen är dragen på ett korrekt sätt. Det betyder att det ska vara fackmannamässigt utfört. Sedan bör du också komma ihåg att det värsta är inte eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser, utan att felaktigt utfört elarbete kan innebära direkt livsfara för dig och dina anhöriga som vistas i bostaden.

Grundläggande elsäkerhetstips för hemmet och hemrenoveringar

Vid minsta osäkerhet ska du alltså anlita en fackman, men tänk på att du ändå själv kan göra insatser för att förbättra den allmänna elsäkerheten.

 • Köp hushållselektronik som är CE-märkt. Det betyder att den följer gällande EU-direktiv.
 • Se till att du har en brandvarnare.
 • Undvik fukt/vatten i närheten av elektronik och undvik att använda apparater utomhus som är tillverkade för inomhusbruk.
 • Eluttag i känsliga delar av huset bör vara jordade.
 • Se till att vägguttag och sladdar är hela. Är de trasiga eller har delar som lossnat måste de bytas ut eller repareras.

Ett tips är att anlita en behörig elektriker för att besiktiga huset eller lägenheten. Särskilt i äldre hus riskerar det att finnas många säkerhetsrisker med bland annat eluttag som borde vara jordade.