Köpa bostad till barn

Funderar du på att hjälpa till med köp av bostad till ditt barn? Det är det många föräldrar som väljer att göra, men för att det ska bli så bra som möjligt finns det många saker man behöver tänka på innan köpet genomförs. Här är några viktiga punkter att tänka till kring.

Det är svårt att köpa bostad idag som ung, vilket är något som många fått erfara. Därför är det inte speciellt förvånande att en undersökning visar att 6 av 10 föräldrar vill hjälpa sina barn rent ekonomiskt med att köpa bostad. Vad de bland annat vill hjälpa med är att bidra med till exempel lånet, kontantinsatsen eller något liknande. Sedan är det även en rad föräldrar som vill hjälpa med detta men som inte har råd och det är mest yngre föräldrar som vill hjälpa snarare än äldre. Högst andel är det dessutom i huvudstaden där det är hela 77 % av de tillfrågade som vill hjälpa barnen med att köpa sitt första boende. Men även om viljan är god och alla intensioner är att detta ska bli så bra som möjligt finns det ändå en hel del fallgropar. Här berättar en ekonom hos Handelsbanken lite mer detta:

Fler fallgropar

Även Svenska Dagbladet listar en rad olika saker att tänka på och vilka fallgropar som finns att navigera mellan. Till exempel skriver man om en hel del juridiska aspekter av medlånandet. Är det till exempel just ett lån som ges eller är det en gåva? Är det ett lån behöver ett skuldebrev skrivas så att alla parter är med på vad som gäller rörande återbetalningar med mera. Men något som är viktigt att känna till är att man som medlånare alltid kan bli skyldig att betala på ett lån även om det är skrivet i skuldebrevet att det är barnet som ska göra detta. Banken bryr sig inte om vad som är bestämt internt utan följer det lagen säger om medlånande. Annat som är viktigt för dig som medlånare att tänka på är du sänker dina egna chanser att få egna lån beviljade längre fram när du står på barnets lån.