Nytt rut-avdrag

Att rot- och rut-avdragen länge diskuterats råder det ingen tvekan om – och nu har man kommit fram till en del nya ändringar och ett tillägg i rut-avdraget är att väntas: nämligen rit-avdrag.

Rot-avdraget sänks vid laptop datorårsskiftet, det stämmer. Men samtidigt har politikerna nu kommit med ett förslag att införa ytterligare en form av avdrag inom rut-avdraget som kan komma att betyda att fler svenskar faktiskt använder det. Det är nämligen regeringens digitaliseringsutredare som föreslår ett tillägg inom rut som ska ge skattereduktion för it-tjänster i hemmet och detta hat inofficiellt redan fått ett namn – rit-avdrag. Detta avdrag ska då gälla insatser såsom bland annat handledning och teknisk support i syfte att öka kompetensnivån hos svenska folket och deras förmåga att använda sig av digitala verktyg och tjänster i hemmet. Det rapporterar tidningen Ny Teknik. Men denna typ av betänkanden är inget nytt, kommissionen som utför bearbetningen av förslaget tillsattes nämligen redan av den förra regeringen sommaren 2012 och har till uppgift att lämna sitt slutbetänkande senast den 31 december 2015.

Varför kommer man med nytt förslag?

Anledningen till att man vill baka in ett rit-avdrag bland de andra hushållsnära tjänsterna som redan finns för hemmet är att man vill underlätta livet för de 830 000 personer som man beräknat skulle kunna nyttja avdraget. Dessutom ser kommissionen att ett införande av rit inom de hushållsnäratjänsterna också skulle ge upphov till 1 300 nya arbetstillfällen. Sedan menar även kommissionens ledare Jan Gulliksen att det i dagsläget råder en frustration bland människor rörande just det digitala i form av att man kanske inte får bredbandet att fungera eller inte lyckas med konststycket att koppla ihop tv:n med internet eller liknande. Därför menar även kommissionen att intresset för denna typ av avdrag skulle bli extra högt och populärt bland kvinnor – men vad utkomsten blir av förslaget får vi först se efter att hela betänkandet inkommit för granskning, än så länge är det bara ett delbetänkande på 300 sidor som är färdigställt.

Såhär säger KD-riksdagsledamoten Andras Carlson om rit-avdrag: