Sämre rot-avdrag dåligt för byggbranschen

Många är det som väljer att använda rot-avdraget i större utsträckning än tidigare, men om det nu kommer bli en förändring men nya sämre villkor från nyår är det många som är oroade att det kommer påverka branschen negativt.

1068799-swedish-moneyAtt beställa en rörmokare i Bromma eller någon annan stans i Sverige ska varken vara några konstigheter eller svårigheter: man ska veta att man får professionell personal som utför jobbet i tid och med goda resultat. Detta är något som fungerat mycket bra och i samband med att rotavdragen kom in i samhället så har både nya arbetstillfällen tillkommit samt att svartjobben blivit färre. En mycket positiv trend helt enkelt. Sveriges Radio skriver i en artikel att om det kommer bli en korrigering i avdragen kan man komma att märka en inte lika bra trend utan allt fler jobb kan gå mot de svarta och det finns även många företa som riskerar att gå i konkurs om de får mindre kunder.

Alla hantverkare uppbokade

I och med att det med stor sannolikhet kommer att bli en ändring efter årsskiftet som väljer allt fler att redan nu göra olika renoveringar som de tänkt utföra. Detta betyder att hantverkarna har otroligt mycket att göra just nu samt att man som privatperson kan få svårt att få tag på en hantverkare skriver Expressen. Johan Sterndahl som är VD på Hantverkarna är mycket kritisk till denna reglering och menar på att mellan 6000-7000 hantverksjobb kommer att försvinna. Regeringen menar att rotavdraget har kommit att bli allt för kostsamt och vill med de pengar som går till subventioner lägga det på bostadsmarknaden. Vad detta kommer att få för konsekvenser går bara att spekulera i men man kan hoppas att privatpersoner väljer att välja vitt och renovera på som aldrig tidigare.