Vikten av ren luft

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är dålig luft ett stort hot mot vår hälsa. Vad kan du själv göra för att förbättra luften hemma?

luft renDålig luft är en hälsobov, inte bara i stora städer utomlands, utan även i Sverige. I SVT går det att läsa om hur WHO menar att dålig luft med partiklar och gifter är det största hotet mot vår hälsa just nu.

Viktigt med ventilation

Arbetsmiljöverket skrivs det samtidigt att ren luft är livsviktigt för att människor ska må bra och vara friska. Ventilation är a och o, inte bara i arbetslokaler, utan även i våra hem. Det är koldioxidhalten i luften som visar om ventilationen är tillräcklig eller undermålig, och om luften känns unken och ofräsch, gör dig dåsig och trött – då kan det vara värt att titta upp värdena i luften och se till att rena den från partiklar och gifter. Särskilt viktigt är detta för personer som lider av allergier och astma, som är extra känsliga och starkt påverkas av luften de andas in. Dålig luft kan påverka ditt och andras hälsotillstånd, inte minst på lång sikt. Se alltså till att göra något åt det redan idag.

Bättre och bättre luft

En god nyhet i sammanhanget är dock att luften i Europa, inte minst norra delen av världsdelen, långsamt blir bättre. Detta är tack vare ett större och mer genomgripande miljötänk, där allt från el- och hybridbilar, renare industrier och färre flygningar ingår. Däremot är länderna i öst fortfarande drabbade av riktigt smutsig luft, inte minst där det finns kolkraftverk. De städer och länder med sämst luft i Europa är dessa:

  • Tetovo, Nordmakedonien
  • Tuzla, Bosnien-Hercegovina
  • Skopje, Nordmakedonien
  • Zywiec, Polen
  • Pszczyna, Polen
  • Dimitrovgrad, Bulgarien
  • Pljevlja, Montenegro
  • Rybnik, Polen
  • Bitola, Nordmakedonien
  • Wodzislaw Slaski, Polen

Polen är ett av de länder som är mest förekommande på listan, något som säger en hel del om miljöarbetet i landet på andra sidan Östersjön.

Få bättre luft inomhus

Visste du att luftvärmepumpar från 20grader.se inte bara utvinner energi från utomhusluft och sprider värme inomhus, utan även renar luften du andas från partiklar för att skapa en bättre miljö?